قیمه سیب زمینی با گوشت

460gr
قیمه سیب زمینی با گوشت